e-mail: iliescu[at]shiva.pub.ro
__________________________________________________________________________

Activitate didactică: Curs disciplinele: "Teoria reglării automate", "Automatizări în centralele termoelectrice", "Analiza şi sinteza sistemelor informatice", "Informatizarea proceselor energetice".

Domenii de competenţă:

Teoria sistemelor, automatizări în centrale termoelectrice, informatizarea proceselor energetice, modelare şi simulare procese tehnice.
__________________________________________________________________________

Studii:


Anul: 1979
Gradul/Diploma: Doctor
Instituţia: Universitatea Politehnica Bucureşti
Detalii: Specialitatea "Calculatoare electronice", Titlul tezei: "Structuri şi utilizări de calculatoare de proces".
Anul: 1965
Gradul/Diploma: Inginer
Instituţia: Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Energetică
Detalii: secţia Automatică

Specializări:

* 1994 (1 săptămână) - Viena - invitat al GÖD pentru documentare şi schimb de experienţă în problemele învăţământului superior.

* 1993 (1 lună) - TH - Darmstadt - Bursă DAAD: vizite de documentare la TU Darmstadt (1994 - 1999)

* 1992 (2 săptămâni) - conferinţe şi documentare la Technische Universitat - Munchen şi EMO Neubrandenburg (Germania) pentru sistemul distribuit CONTRONIC E (H & B);

* 1991 (6 luni), 1992 (1 lună) - curs de management pentru conducătorii de intreprinderi, organizat în cadrul "SRM - prof. Pintilie", programul PLANET (RFG);

* 1990 (1 săptămână) - curs de management organizat de firma XEROX;

* 1988 (1 săptămână) - Centrala nucleară Koslodui (RPB);

* 1972 (5 luni) - Technische Universitat Dresden (RDG) - specializare în microcalculatoare de proces;

* 1967 (1 lună) CSCAS - curs de calificare în programarea calculatoarelor numerice;

Experienţă profesională:

prezent: Profesor la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Automatica si Calculatoare, Catedra de Automatica si Informatica Industriala

1967-1968: inginer proiectant, Institutul de Studii si Proiectari Energetice, (ISPE), Sectia Electric si Automatizari.

1965-1966: adjunct sef santier si inginer cu puneri in functiune, IMIA;

Alte activităţi:

- conducator de doctorat in specialitatea "Informatica Aplicata";

- membru in consiliul profesoral al Facultatii de Automatica si Calculatoare si al Facultatii de Energetica, UPB;

- expert tehnic la Ministerul de Justitie, specialitatea "Automatica si informatica industriala";

1994 membru fondator INFORR

1994-1996 Decan AISTEDA

1996-2000 Prodecan Faculatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea "POLITEHNICA" Bucuresti

1994-2000 Membru in Biroul Facultatii de Automatica si Calculatoare si al Facultatii de Energetica.

2000 Membru in senatul UPB

- 1994-1997 coordonator al unui program de colaborare intre Technische Hochschule Darmstadt, Institut fur Regelungstechnik si Institut fur Energieversorgung, si Universitatea "POLITEHNICA" Bucuresti, Laboratorul Sisteme informatice industriale.

- Director General la Comisia Nationala de Informatica (CNI)

Activitati in organizatii profesionale sau stiintifice:

- Membru AGIR (Asociatia Generala a Inginerilor din Romania);

- Membru AOS (Asociatia Oamenilor de Stiinta);

- Secretar general al SRAIT(Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica);

- Membru APER (Asociatia pentru Politici Energetice in Romania)

- Membru in colegiul de redactie al "Buletinului stiintific al UPB" " Membru fondator al Fundatiei Enciclopedice

- Membru al Consiliului National IFAC

- presedintele Comitetului National de Organizare al conferintei IFAC "Large Scale Systems: Theory and Applications", Bucuresti, Romania, 2001

Activitate sindicala:

- membru fondator al Federatiei Sindicatelor din Invatamantul Superior ALMA MATER

- vicepresedinte FSIS ALMA MATER

- presedinte interinar 1994-1995

- secretar confederal national la Confederatia Sindicala Cartef ALFA

Invenţii şi raţionalizări:

1. "Procedeu rapid de proiectare a schemelor de montaj". Certificat de rationalizare nr.985, ISPE l972.

2. "Sincronizator automat cu elemente statice pentru generatoare sincrone". Brevet acordat de OSIM la 19.10.l973, cu nr.65638.

3. "Anclansarea utilajului de rezerva (simulator) - inventie". Certificat acordat de MEI cu nr. 935/24.X.l988. (Iliescu St.S., Mihoc D., Dobre M.)

4. "Sisteme de testare (simulare) pentru RAR - 1MT 4o2 destinat retelelor de 400 KV" - inovatie. Certificat acordat de MEI cu nr.936/24.Xl988, (Mihoc D., Iliescu St.S., Ungureanu A.)

Publicaţii:

Cărţi:

Iliescu, S., Fagarasan, I.(2005) - Automatizari in centrale termoelectrice, Ed.Printech, Bucuresti, ISBN 973-718-236-7, 2005

Iliescu, S., Soare, C., Fagarasan, I., Arsene, P., Niculescu, O. (2005)- Analiza si sinteza sistemelor automate. Aplicatii utilizând Matlab/Simulink, Ed.Printech, Bucuresti, ISBN 973-718-209-X, 2005

Iliescu S.St., Soare C., Arsene P., Fagarasan I (2001) - Teoria reglarii automate.Aplicatii, Ed.Printech 2001

Iliescu S.St., Arsene P., Fagarasan I., Pupaza D. (2000)- Analiza de sistem in informatica industriala, ISBN 973-652-010-9, Ed.Printech, 2000

Iliescu S. St. (1989) - Curs l36 - IPB- Automatizari si AMC (partea clasica) Lit.IPB, 1989

D. Mihoc, St. S. Iliescu (1983) - Automatizari si protectii prin relee in sistemele electroenergetice. EDP 1983

D. Mihoc, St. S. Iliescu (1984) - Teoria si elementele sistemelor de reglare automata. Editia a II-a revizuita si imbunatatita, EDP 1984

Lucrări ştiinţifice (listă selectivă):

Articole în reviste şi publicaţii de specialitate:

Fagarasan, I., Iliescu, S., Barbulea, S., Arsene, P. (2005) - System Modelling Versus Residual Generation in FDI Methods, The 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS'15, May, 2005, Bucharest, Romania, 2005

Fagarasan I., Arsene P., Iliescu S.St. (2002) - Fault detection and isolation of sensors faults using model based methods, Control Engineering and Applied Informatics, CEAI, Vol. 4, pp. 37-46, ISSN 1454-8658.

Iliescu S.St., Soare C., Arsene Patricia, Fagarasan I. (1999)- The pursuit problem of control systems with relay action, Scientific Bulletin, University POLITEHNICA Bucharest, Series C: Electrical Engineering, vol 61, nr. 3-4, pag. 319-327.

Lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, congrese, conferinţe:

Arsene, P., Fagarasan, I., Barbulea, S., Iliescu, S.St. (2001) - Observers Approach Regarding Thermal Processes Fault Detection, Preprints of 9th IFAC Symposium on Large Scale Systems, LSS'2001, pag. 392-396, Bucharest.

Pupaza D., Fagarasan I., Arsene P., Iliescu S.St. (2001) - XML Integration inside Web Applications based on Java Technology, 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS-13, Bucharest.

Pupaza D., Iliescu S.St., Fagarasan I. (1999) - A three-tier solution for industrial aplication, 12th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS '12, vol. II,pag. 393-398, Bucharest.

Iliescu S.St., Arsene P., Fagarasan I., Secuiu I., Barbulea S. (1999) - Some aspects of the modeling and identification of cross-flow heat exchanger, vol. I, Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS '12, pag. 121-127, Bucharest.

Iliescu S.St., Svasta P., Pupaza D., Fagarasan I. (1999) - New technologies for implementing informatic sistems, pag 22-27, International Symposium for Design and Techology in Electronic Modules, SIITME'99, Bucharest 1999

Iliescu S. St., Soare Calin, Zdrafcovici P., Fagarasan I. (1997) - The Pursuit Problem of Control Systems with Relay Action, IFAC Conference on "System Structure and Control", pag. 461-664, Bucuresti.

Prisecaru I., Iliescu S. St., Darie G., Zdrafcovici P., Fagarasan I. (1997) -The simulation of gas turbine steady-state part loads, 11th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS 11, vol.1, pag. 124-127, Bucuresti.

Prisecaru I., Motoiu I., Iliescu S.St., Darie G., Constantinesu M. (1997) - Dynamic simulation for regenerative preheat circuit in power plants, CSCS 11, Bucuresti, 1997.

Iliescu S. St., Zdrafcovici P., Fagarasan I. (1996) - Consideratii privind arderea combustibililor fosili, Conferinta Nationala a Energiei, CNE'96 Neptun, sectia II, pag.87-92.

Chiculescu C., Iliescu S. St., Zdrafcovici P. (1996) - Neural Networks in Power Systems - A Partition Analysis, SIMSIS, Galati, 1996.

Iliescu S.St., Zdrafcovici P., Chiculescu C. (1995) - New Technologies in Electrical Stations Control, CSCS 10, Bucuresti, mai 1995, vol.2, p. 55-60.

Dumitrache I., Iliescu S. St., Chiculescu C., Zdrafcovici P. (1995) - State Prediction by Neural Networks, CSCS 10, Bucuresti, mai 1995, vol.1, p. 197-202.

Dumitrache I., Iliescu S.St., Zdrafcovici P. (1994) - Expert Systems in Power Application, First Workshop on Intelligent Control Bucharest 1994,p. 50-54.

Iliescu S.St., Chiculescu C., Zdrafcovici P. (1994) - Some Considerations Regarding Applications of Neural Networks in Power Systems, SIMSIS Galati, 1994, p. 30-35.

Dumitrache I., Iliescu S.St., Teta P.S., Zdrafcovici P. (1994) - New Approaches in Power Systems Control, Proceeding of National Energy Conference, Neptun, Romania,1994 ,vol.4,p.83-89.

Informaţii suplimentare:


Limbi straine: Germană (foarte bine), Engleză (bine), Franceză (bine)

Hobbies:

 Data completării: Octombrie 2005

Introducere | Activitate didactică | Activitate de cercetare | Adrese utile | Participări la manifestări ştiinţifice | Membri | Publicaţii | Contact

© Copyright 2007 SII - UPB România