e-mail: ioana[at]shiva.pub.ro
__________________________________________________________________________

Activitate didactică: Curs şi aplicaţii la disciplinele: "Teoria reglării automate", "Automatizări în centralele termoelectrice", "Analiza şi sinteza sistemelor informatice", "Informatizarea proceselor energetice".

Domenii de competenţă:

Sisteme automate, automatizări în centrale termoelectrice, supravegherea proceselor, modelarea şi simularea proceselor tehnice, metode de detecţia şi diagnoza defectelor, sisteme tolerante la defect.
__________________________________________________________________________

Studii:


Anul: 2002
Gradul/Diploma: Doctor
Instituţia: Universitatea Politehnica Bucureşti
Detalii: Specialitatea: Informatică Aplicată, Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Sergiu St. Iliescu, Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Titlul tezei: "Detectarea şi diagnoza defectelor în instalaţiile industriale".
Anul: 1996
Gradul/Diploma: Master
Instituţia: Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Energetică
Detalii: Specializarea: informatizarea proceselor energetice
Anul: 1995
Gradul/Diploma: Inginer
Instituţia: Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Energetică
Detalii: profilul: energetic.

Specializări:

- 2002 (3 luni): Stagiu postdoctoral la Institutul National Politehnic din Grenoble (INPG), Laboratorul de Automatică din Grenoble (LAG). Raportul de stagiu: "Détection des défaillances avec des méthodes de traitement de signal"

- 2000 (6 luni): Stagiu de doctorat la Institutul National Politehnic din Grenoble (INPG), Laboratorul de Automatică din Grenoble (LAG) in cadrul programului TEMPUS PEC 12 018/97 - PURE. Raportul de stagiu: "Diagnostic des défaillances avec une approche ensembliste et un raisonnement causal"

- 2001-1996: Participare în cadrul programului de cooperare între Universitatea "POLITEHNICA" Bucuresti şi Technische Hochschule Darmstadt (burse DAAD):

- Institut für Regelungstechnik, Prof.Dr.Ing. Rolf Isermann

*martie 2001 - "Model Based Fault Detection and Diagnosis"

*aprilie 2000 - "Fault Detection, Isolation and Identification of Heat Transfer Processes

* mai 1999 - "Modelling and Simulation of Heat Exchanging Processes"

* iunie 1998 - "Modelling of Heat Exchanger"

- Institut für Elektrische Energieversorgung, Prof. Dr. Ing. Jürgen Stenzel

* noiembrie 1996 - "SCADA Systems for Power Plants"

- aprilie 1996: Stagiu de specializare la EDF - DER (Direction des Etudes et Recherches), Département Contrôle Commande des Centrales, Paris beneficiind de o bursa în cadrul programului TEMPUS. SENECA, Contrat nr.8 JEP-09263/95. Raport de stagiu: Sisteme numerice de comandă, protecţie şi supraveghere pentru centrale nucleare.

Experienţă profesională:
- 2001 - prezent: şef lucrări, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Automatică şi Calculatoare, Catedra de Automatică şi Informatică Industrială;

- 2002 - 2004: cercetător şi cadru didactic asociat la Institutul Naţional Politehnic din Grenoble (INPG), Laboratorul de Automatică din Grenoble (LAG), Şcoala Naţională Superioară de Ingineri Electrotehnicieni din Grenoble (ENSIEG);

- 1997-2000: asistent, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Automatică şi Calculatoare, Catedra de Automatică şi Informatică Industrială;

- 1995 - 1996: inginer proiectant, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE) Bucureşti - Secţia Electrică şi Automatizări.

Alte
activităţi:

- membru al Societaţii Romane de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) din 1997

- membru al Comitetului Naţional de Organizare al conferinţei IFAC "Large Scale Systems: Theory and Applications", Bucureşti, Romania, 2001.

Activitate de cercetare:

Participare în cadrul proiectelor de cercetare printre care:

- 1995 - 1996: "Sisteme de protecţie numerică în staţiile electrice", director de proiect Prof. Dr. Ing. Sergiu Stelian Iliescu

- 1996: "Strategii de conducere a proceselor termice", director de proiect
Prof. Dr. Ing. Sergiu Stelian Iliescu

- 1997 - 2001: "Modelarea asistată de calculator a unor procese industriale", cooperare internaţională între universitatea Politehnica Bucuresti şi Universitatea Tehnică din Darmstadt, Institutul de Tehnica Reglării Automate, Prof. Dr. Ing. Rolf Isermann.

Publicaţii:

Cărţi:

Iliescu, S., Făgărăşan, I.(2005) - Automatizari in centrale termoelectrice, Ed.Printech, Bucuresti, ISBN 973-718-236-7, 2005

Iliescu, S., Soare, C., Făgărăşan, I., Arsene, P., Niculescu, O. (2005) - Analiza si sinteza sistemelor automate. Aplicatii utilizând Matlab/Simulink, Ed.Printech, Bucuresti, ISBN 973-718-209-X, 2005

Făgărăşan, I. (2004) - Metode de detectare a defectelor utilizând modele analitice, Ed.Printech, Bucuresti, ISBN 973-718-144-1, 2004

Soare, C., Făgărăşan, I., Arsene P., Iliescu, S., - Teoria reglarii automate. Aplicatii, Ed.Printech, ISBN 973-652-480-9, Bucuresti, 2001

Iliescu, S., Arsene, P., Făgărăşan, I., Pupaza, D. (2000) - Analiza de sistem în informatica industriala, Ed.Printech, Bucuresti, ISBN 973-652-010-9, 2000

Teza de doctorat:

Făgărăşan, I.(2002), "Detecţia şi diagnoza defectelor în instalaţiile industriale", Specialitatea Automatică, Conducător Ştiinţific Prof.dr.ing. Sergiu Stelian Iliescu, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Articole în reviste şi publicaţii de specialitate:

Făgărăşan, I., Ploix, S., Gentil, S (2004) - Causal Isolation for Fault Detection Based on Set-membership Approach, IFAC Automatica Journal, Volume 40, Issue 12, ISSN 0005-1098, pp. 2099-2110, December 2004.

Făgărăşan I., Arsene P., Iliescu S.St. (2002) - Fault detection and isolation of sensors faults using model based methods, Control Engineering and Applied Informatics, CEAI, Vol. 4, pp. 37-46, ISSN 1454-8658.

Barbulea, S., Serbanescu, A., Arsene, P., Făgărăşan, I. (2000) - Robust Fault Detection And Isolation via Unknown Input Observers, Scientific Buletin, University POLITEHNICA Bucharest, Series C: Electrical Engineering, vol 62, nr. 3 , pag. 61-73, ISSN 1454-234X.

Iliescu S.St., Soare C., Arsene Patricia, Făgărăşan I. (1999)- The pursuit problem of control systems with relay action, Scientific Bulletin, University POLITEHNICA Bucharest, Series C: Electrical Engineering, vol 61, nr. 3-4, pag. 319-327.

Iliescu S.St., Svasta P., Pupaza D., Făgărăşan I. (1999) - New technologies for implementing informatic sistems, pag 22-27, International Symposium for Design and Techology in Electronic Modules, SIITME'99, Bucharest 1999

Făgărăşanu Ioan, Făgărăşan Ioana (1997)- Optimizarea proceselor de ardere a combustibililor petrolieri lichizi, Revista Româna de Petrol, vol. 4., nr.1, pag. 57-60.

Făgărăşanu Ioan, Făgărăşan Ioana (1992) - Diagrame pentru analiza arderii combustibililor petrolieri lichizi, vol. Energetica, pag. 17-26, Ed. IPGP.

Lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, congrese, conferinţe:

Lesecq, S., Gentil, S., Taleb, S., Făgărăşan, I. (2005) - Diagnostic Decision Algorithm Basedon Spectral Analysis and Model Validity, International Conference on Computability and Complexity in Analysis, August, 2005, Kyoto, Japonia;

Făgărăşan, I., Iliescu, S., Barbulea, S., Arsene, P. (2005) - System Modelling Versus Residual Generation in FDI Methods, The 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS'15, May, 2005, Bucharest, Romania, 2005

Făgărăşan, I., Taleb, S., Lesecq, S., Gentil, S., Stuecher, R. (2004) Signal-Based Diagnosis Of Torsional Vibration Of A Main Drive Of A Hot Rolling Mill, 11th IFAC Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing, MMM'2004, 8-10 September, Nancy, France

Făgărăşan, I., Ploix, S., Gentil, S. (2001) - Bounding Approach for Fault Detection and Diagnosis, Preprints of 9th IFAC Symposium on Large Scale Systems, LSS'2001, pag. 397-402, Bucharest

Arsene, P., Făgărăşan, I., Barbulea, S., Iliescu, S.St. (2001) - Observers Approach Regarding Thermal Processes Fault Detection, Preprints of 9th IFAC Symposium on Large Scale Systems, LSS'2001, pag. 392-396, Bucharest.

Pupaza D., Făgărăşan I., Arsene P., Iliescu S.St. (2001) - "XML Integration inside Web Applications based on Java Technology", 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS-13, Bucharest.

Barbulea, S., Serbanescu, A., Arsene, P., Făgărăşan, I. (2000) - Robust Fault Detection And Isolation via Unknown Input Observers, 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision on Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS'2000, pag. 370-373, Budapest.

Pupaza D., Iliescu S.St., Făgărăşan I. (1999) - A three-tier solution for industrial aplication, 12th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS '12, vol. II,pag. 393-398, Bucharest.

Iliescu S.St., Arsene P., Făgărăşan I., Secuiu I., Barbulea S. (1999) - Some aspects of the modeling and identification of cross-flow heat exchanger, vol. I, Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS '12, pag. 121-127, Bucharest.

Iliescu S. St., Soare Calin, Zdrafcovici P., Făgărăşan I. (1997) - The Pursuit Problem of Control Systems with Relay Action, IFAC Conference on "System Structure and Control", pag. 461-664, Bucuresti.

Prisecaru Ilie, Iliescu Sergiu St., Darie George, Zdrafcovici P., Făgărăşan I. (1997) -The simulation of gas turbine steady-state part loads, 11th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS 11, vol.1, pag. 124-127, Bucuresti.

Iliescu S. St., Zdrafcovici P., Făgărăşan I. (1996) - Consideratii privind arderea combustibililor fosili, Conferinta Nationala a Energiei, CNE'96 Neptun, sectia II, pag.87-92.

Făgărăşan I. (1993) - Diagrame h-s pentru gaze reale (vapori), Comunicari stiintifice ale Conferintei Nationale de Termotehnica, vol.I, pag. 144-146, Ed. Tehnica, Bucuresti.

Informaţii suplimentare:


Limbi străine: engleză (bine), franceză (foarte bine), germană (noţiuni)

Hobbies: călătorii, pictură, olărit, web design, sporturi de iarnă

 Data completării: Octombrie 2005

Introducere | Activitate didactică | Activitate de cercetare | Adrese utile | Participări la manifestări ştiinţifice | Membri | Publicaţii | Contact

© Copyright 2007 SII - UPB România